یونیورسال حشرات

122,800تومان

یونیورسال حشرات

خوراک غنی شده با حشرات ویژه مرغ مینا و بلبل و پرندگان اوازه خوان

خوراک کامل روزانه مناسب برای مرغ مینا و همه پرندگان حشره خواری که در طبیعت از حشرات مانند: لارو، کرم، بری ها ومیوه تغذیه میکنند.

تاریخ انقضا: 03/2023

بصورت فله و بسته 20 کیلویی پلمپ

بسته بندی پلمپ این محصول 20 کیلویی میباشد.

مقدار:

توضیحات

یونیورسال حشرات

خوراک غنی شده با حشرات ویژه مرغ مینا و بلبل و پرندگان اوازه خوان

خوراک کامل روزانه مناسب برای مرغ مینا و همه پرندگان حشره خواری که در طبیعت از حشرات مانند: لارو، کرم، بری ها ومیوه تغذیه میکنند.

تاریخ انقضا: 03/2023

بصورت فله و بسته 20 کیلویی پلمپ

بسته بندی پلمپ این محصول 20 کیلویی میباشد.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید